Vesti Online

Tri hiljade izbeglica čeka završetak prihvatnog centra

Preševo, Vranje – Prema podacima više organizacija koje rade na pružanju prve pomoći, u Preševu trenutno boravi više od tri hiljade imigranata iz afroazijskih zemalja. Taj broj varira jer mnogi od imigranata nakon dobijanja potvrde kojom započinju proceduru dobijanja azila u Srbiji, nastavljaju put prema Beogradu i granici sa Mađarskom. Dnevno u Preševo stigne između 300 i 500 imigranata, uglavnom mladih ljudi, ali ima i celih porodica sa maloletnom decom.

Mobilni timovi Crvenog krsta, UNHCR, Lekara bez granica, kao i vojne bolnice iz Niša ukazuju lekarsku pomoć.

– Imam mnogo žuljeva jer smo pešačili više dana od ulaska u Makedoniju. Noge su mi u ranama, a ovde dobro dođe lekarska pomoć – objasnio je lekarima Talib Abdulamir iz Avganistana. On je sa grupom imigranata u Preševo stigao pre dva dana. Nema primedbe na odnos građana i hvali ljude iz Crvenog krsta. Kaže da je njegov cilj Francuska, gde ima rođake sa kojima je u kontaktu. Većina imigranata ima mobilne telefone preko kojih održava veze sa drugim grupama koje su na putu prema Srbiji ili se nalaze u Beogradu, najčešće u parku pored Železničke i Autobuske stanice.

Od početka juna kroz Preševo je, prema podacima Crvenog krsta, prošlo oko 10.000 ljudi koji su zatražili azil. Za sve njih je obezbeđena hrana i medicinska pomoć.

Sekretar Crvenog krsta u Preševu Amet Haljimi objasnio je novinarima da „većih zdravstvenih ili epidemioloških problema za sada nije bilo, iako migranti dolaze iz zemalja u kojima ima ozbiljnijih zaraznih bolesti“.

– Za sada nismo registrovali nijedan teži slučaj oboljenja respiratornih organa, niti se ko požalio, ali koliko nam kapaciteti dozvoljavaju, vršimo lekarske preglede – navodi Haljimi.

Svi izgnanici se prvo javljaju policijskoj stanici gde dobijaju azilantske papire. Zbog dosta spore procedure na ove papire čeka se i po ceo dan, a policijski službenici najavljuju da će biti otvoren još jedan punkt za registraciju imigranata.

Komesarijat za izbeglice u saradnji sa Vojskom Srbije, Žandarmerijom, Crvenim krstom, UNCR-om, Lekarima bez granica ubrzano radi na opremanju prolaznog prihvatnog centra u kojem će migranti imati humanije uslove za čekanje. Reč je o objektu napuštene Duvanske industrije u Preševu. Tu će biti stvoreni uslovi, najverovatnije do kraja nedelje, za smeštaj tridesetak žena i dece. Postojaće higijensko-sanitarni čvor, radiće i restoran, gde će se spremati obroci. Već sada je jasno da ovaj prolazni prihvatni centar neće moći da obezbedi servisiranje u elementarnim životnim potrebama za sve izgnanike s obzirom na njihov broj. Stoga će biti neophodno dodatno angažovanje kako domaćih tako i međunarodnih humanitarnih resursa.  (Danas)