Vesti Online

TAJNI BUDŽET Ministri milijardu evra mogu da daju kome hoće

Milijarda evra u budžetu, po raznim stavkama, ove godine biće na raspolaganju ministrima, koji će ih podeliti koristeći diskreciono pravo. Preciznije, kome hoće.

(+)

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ima više od 5,5 milijardi dinara za restrukturiranje javne uprave. Nije jasno kako će ova sredstva biti korišćena. Ministarstvo za rad ima 16 milijardi dinara za takozvani tranzicioni fond. Naslućuje se da je to za otpremnine, ali se ne zna kako će ta sredstva biti korišćena.
Ministarstvo privrede ima čak 14,5 milijardi dinara za podsticanje privrede, od

 

 

čega 6,5 milijardi za podsticaje investitorima i još tri milijarde dinara za subvencionisanje kamata za kredite privredi, a ta sredstva će biti raspoređena prema odluci Vlade i ministra, objašnjava ekonomista Goran Radosavljević, nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu finansija.
– Značajna sredstva na kraju godine ostanu i ona se odlukama Vlade, obično u zadnjim danima tekuće godine, prebacuju u budžetsku rezervu, a zatim diskreciono raspodeljuju drugim budžetskim korisnicima. Ako je ministarstvo manje potrošilo nego što mu je dodeljeno, tumači se da mu taj novac ne treba i sledeće godine će dobiti manje – odgovara Radosavljević.
Ukupno oko 6,5 milijardi dinara ili skoro 50 miliona evra odvojeno je za „nabavku domaće finansijske imovine“.
– To su skrivene subvencije državnim i privatnim preduzećima, pa i fizičkim licima. Država, na primer, daje pozajmice javnim preduzećima, a zatim, otpisuje dugovanja pretvarajući ih u kapital tog preduzeća. Novim Zakonom o budžetu to može da uradi bez saglasnosti Skupštine, što dodatno smanjuje transparentnost korišćenja tih sredstava – navodi Radosavljević.
Krajem decembra, iz budžeta za 2014. milijarda dinara data je za sedam lokalnih samouprava, a trećina od toga Kragujevcu, kojim upravlja Radomir Nikolić, sin predsednika Srbije. Iznos je dat iz budžetskih rezervi.
– Smederevskoj Palanci zbog duga iz 1999. ne daju reprogram, već su im blokirali račune. Za još 70 opština i gradova smanjena su davanja za 3,7 milijardi – kaže gradonačelnik Paraćina Saša Paunović. (Blic)