Vesti Online

Neuspešna prodaja Tanjuga

Agencija za privatizaciju saopštila je danas da je postupak javnog
prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem radi prodaje Javnog
preduzeća novinske agencije TANJUG proglašen neuspešnim.

U predviđenom roku Agenciji za privatizaciju nije dostavljena nijedna prijava za učešće u postupku javnog
prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i to je razlog zašto je Komisija za sprovođenje postupka neuspešnim proglasila taj postupak, navodi Agencija u saopštenju. (Danas)