Vesti Online

Narodna medicina

NARODNA MEDICINA

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva zakljkučujemo da preventivi ne

posvećuje se dovoljno pažnje.

Ideja nam je da vidimo kako možemo zakone prirode iskoristiti u cilju

obezbedjenja života bez bolesti.

Napomimjemo,da mi nismo vaši lekari,ali sa vašim lekarom

slobodno prodiskutujte o saznanjima koje nudimo,i koja otvaraju prirodne mogućnosti preventive i

lečenja.

Odmah se postavlja pitanje: šta mogu prirodne terapije ?

One mogu poremećeno telo i psihu vratiti u prirodni mir.

To se u prvom redu odnosi na:

– regulisanje metabolizma

– bolovi u ledjima

– bolovi u zglobovima

– regulisanje krvnog pritiska

– glavobolju

– povratak seksualne želje ,

a sve to je u direktnoj vezi sa aktiviranjem odbrambenih snaga organizma.

Medjutim,iako je lečenje biljem vekovima proveravano i naučno dokazano,

mi moramo biti realani ,naime,mnoga sredstva koja se pominju u našim

tekstovima, ipak nisu sama po sebi dovoljna u slučajevima odredjenih

bolesti u poodmaklom stadijumu.