Vesti Online

Izbeglička kriza u Mađarskoj, zaštitna ograda prema Srbiji?

Prema najnovijim podacima Evropske unije, Mađarska je, uz Italiju, Španiju, Nemačku i Francusku, pod najvećim pritiskom ilegalnih migracija. Do juna ove godine u Mađarskoj je registrovano gotovo 55.000 migranata, što je već nadmašilo prošlogodišnji broj ilegalaca. Mađarska policija gotovo svakodnevno hapsi srpske držvljane zatečene u krijumčarenju migranata.

Procena Ministarstva unutrašnih poslova Mađarske je da će ove godine u tu zemlju stići oko 130.000 ilegalaca iz Sirije, Avganistana, Irana, Iraka, Bangladeša, Libije i drugih ratom i nemaštinom zahvaćenih područja.

Proteklih nedelja Vlada Mađarske vodi nacionalne konsultacije u vezi sa migrantima –specifičan oblik referenduma u kome se od naroda traži saglasnost za oštrije zakone prema ilegalnim migracijama.

„Vratilo nam se oko pola miliona odgovora u nacionalnim konsultacijama i odgovori kažu da je prvi zadatak Vlade da spreči ilegalnu migraciju, a drugi da se proteraju ilegalci iz zemlje. Najvažniji zadatak jeste da evropskim zvaničnicima objasnimo da Mađarska ne može ekonomski da podnese oko 130.000 imigranata i zbog toga želimo da donesemo nove zakone koji će nam zaštititi granice“, kaže Janoš Lazar, vodeći ministar u Kabinetu predsednika Vlade Mađarske.

Mađarski premijer Viktor Orban više puta je naglasio da je suvereno pravo svake zemlje da odluči koga će primiti u svoje okrilje. On je kao suludu odbacio ideju da Evropska komisija odredi svakoj zemlji kvotu izbeglica koju bi trebalo da primi.

U intervjuu za državni radio Košut u petak je izjavio da će mađarska Vlada naredne nedelje doneti mere kojima bi trebalo da se spreče ilegalni ulasci u Mađarsku, među kojima je i mogućnost da se duž srpsko-mađarske granice, gde ne postoje legalni prelazi, podigne fizička barijera.

„Imaćemo 1. jula u Budimpešti zajedničku sednicu vlada Mađarske i Srbije, pa ćemo da raščistimo stvari u vezi sa migrantima. Mi ne smatramo ispravnim da iz Srbije puštaju migrante u Mađarsku. Treba ih zaustaviti još na teritoriji Srbije. Problem ne treba rešavati na teritoriji Mađarske i Evropske unije, već izvan njenih granica“, kaže Orban.

U međuvremenu, pritisak izbeglica na Mađarsku ne jenjava. Svaki dan se u izbegličke centre privede oko 500 ilegalaca, a mađarska policija gotovo svakodnevno hapsi srpske državljane zatečene u krijumčarenju migranata.

Da li će duž zelenog graničnog pojasa na srpsko-mađarskoj granici uskoro nići visoka ograda, saznaće se već u sredu, 17. juna, nakon sednice Vlade Mađarske, koja će, na predlog ministra unutrašnjih poslova, doneti mere za sprečavanje ilegalnih ulazaka u Mađarsku. (Danas)