Vesti Online

Norveška je već na električni pogon


Da li su električni automobili samo za bogate?

U Norveškoj, koja ima bruto domaći proizvod po stanovniku duplo veći od proseka u Evropskoj uniji, gotovo trećina kupljenih novih automobila su električni.

 4

Piše: EurActiv.rs

09. novembar 2017. 15:34

Da li su električni automobili samo za bogate?

Foto: Pixabay.com

Iako se najviše električnih automobila prodaje u četiri najbogatije zemlje Evrope, ne postoji direktna uzročna veza između bogatstva i broja vlasnika tih vozila. Evropska unija je predložila nove mere u cilju smanjenja cene električnih automobila i njihovog lakšeg punjenja.

Električni automobili su za bogate, sugeriše izveštaj Udruženja evropskih proizvođača automobila (ACEA).

Na vrhu liste po broju vozača električnih automobila je Norveška, koja na 100 novih automobila proda 29 električnih. Norveška ima bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku 64.000 evra, što je dvaput više od proseka EU.

Na drugom mestu je Holandija, koja ima 40.900 evra BDP-a po stanovniku i gde električni automobili čine svega 6% prodatih novih automobila.

Iza nje je Švedska, sa 46.600 evra BDP-a po stanovniku i 3,6% prodatih električnih automobila, prenosi EURACTIV.com.

Iako ima veći BDP po stanovniku, u Švajcarskoj električni automobili čine samo 2% ukupnog broja prodatih novih vozila. Na petom mestu je Belgija, sa 1,7% prodatih automobila na struju.

U šest zemalja – Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Finskoj i Portugalu – između 0,5 i 1,5% vlasnika automobila poseduje električni auto, dok je u ostalim članicama EU taj udeo blizu nule.

Iako se najviše električnih automobila prodaje u četiri najbogatije zemlje Evrope, uzročna veza bogatstva i posedovanja tih vozila daleko je od pravolinijske.

Proizvođači automobila objašnjavaju da električna vozila čine više od 1% registrovanih novih automobila samo u zemljama koje imaju BDP po stanovniku veći od 30.000 evra. Nasuprot tome, tamo gde je BDP po stanovniku manji od 17.000 evra, uključujući centralnu i istočnu Evropu, električnih automobila skoro da nema.

Prodaja električnih automobila na globalnom nivou znatno je povećana zahvaljujući Kini, koja je najveći svetski kupac tih vozila.

Veća potržanja za električnim automobilima zabeležena je i u Norveškoj i Švajcarskoj, gde je u prvoj polovini 2017. godine prodato 42,6% više “čistih” vozila. U Nemačkoj je prodaja električnih kola povećana za 134%, u Francuskoj za 46%, a u Velikoj Britaniji 9,9%.

Ipak, broj čistih električnih, ne hibridnih vozila i dalje je mali. Većoj prodaji takvih vozila mogu da doprinesu različiti podsticaji, koji opet odražavaju ukupno bogatstvo same zemlje.

U Norveškoj, na primer, oni koji kupe električni automobil ne plaćaju uvozne dažbine, mogu da voze u trakama za autobuse i ne plaćaju putarinu.

Preuzeto sa sajta EurActiv.rs