BEOGRAD – Hrvatska je vratila 217 izbeglica u Srbiju, potvrdila je danas portparolka UNHCR-a Mirjana Milenkovski.

Ona je kazala da su izbeglice sinoć vraćene vozom i da su smeštene u Šidu.

„Uglavnom su vraćene avganistanske porodice s decom, zatim Iračani i mali broj Sirijaca“, kazala je Milenkovski.

Kako je navela, izbeglice su zbrinute i ljudi koji rade u prihvatnom centru u Šidu im objašnjavaju kakva je procedura za dobijanje azila u Srbiji.

„Pokušavamo da saznamo zašto su vraćeni. Vraćeni su iz Slovenije u Hrvatsku, a iz Hrvatske u Srbiju i nije baš najjasnije zbog čega“, kazala je Milenkovski.

NEBOJŠA STEFANOVIĆ: SRBIJA NEĆE BITI SABIRNI CENTAR ZA MIGRANTE

Potpuno je jasno da oni koji ne mogu da uđu u Evropsku uniju ne mogu ostati ni u Srbiji, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da Srbija u ovom trenutku ima dogovor sa zemljama u okruženju da ekonomske migrante koje zemlje EU ne primaju, vraća državama iz kojih su oni došli.

„Za više od godinu dana koliko intenzivno traje migrantska kriza nijedan od tih migranata nije ostao u Srbiji i nema bilo kakve bojazni da će naša država biti bilo kakav sabirni centar i da će migranti u njoj trajno ostati“, naglasio je on, saopšteno je iz MUP.

Stefanović je ukazao da nakon blagog povećanja migrantskog talasa od početka godine, u Srbiju u toku 24 sata dođe između 2.500 i 3.000 migranata.

„Zemlje EU pre svega Nemačka i Austrija, a nakon njih i Slovenija i Hrvatska donele su određena pravila i više ne primaju ekonomske migrante“, rekao je on.

On je rekao da je potpuno jasno da oni koji ne mogu ući u EU, „ne mogu ostati ni u Srbiji“. (Novosti)