Rezultati poslednje javne ankete sprovedene u Turskoj pokazuju da građani ove zemlje Izrael smatraju najvećom pretnjom bezbednosti svoje zemlje.

Internacionalni TV kanal SAHAR navodi da rezultati javne ankete, sprovedene od strane jednog istanbulskog univerziteta čiji su rezultati objavljeni u izdanju “Today Zemana”, pokazuju da stanovnici Turske Tel Aviv smatraju najvećom pretnjom svojoj zemlji.

Više od hiljadu osoba je učestvovalo u ovoj anketi i 42,6 posto učesnika je Izrael predstavilo najvećom pretnjom bezbednosti svoje zemlje. Na drugom mestu se nalaze Sjedinjene Američke Države sa 35,5 procenata dok je 22,1 posto ispitanika reklo da je Sirija, koja se borbi protiv terorista i tekfirija, najveća pretnja sigurnosti i stabilnosti Turske.

Zanimljivo je da su se u javnoj anketi sprovedenoj 2013. godine na vrhu liste pretnji turskoj bezbednosti nalazile Sjedinjene Američke Države sa 41 posto ispitanika a da se na drugom mestu nalazio Izrael sa 37,1 posto ispitanika.

(Sahar TV), (isra-news)