Vesti Online

Azilanti preplavili jug Srbije

UNHCR nudi pomoć

Azilanti preplavili jug Srbije

Azilanti preplavili jug Srbije

PREŠEVO – Delegacija Agencije UN za izbeglice (UNHCR) nakon sastanka sa predstavnicima lokalne samouprave  u Preševu koji su i deo opštinskog kriznog štaba ponudila je pomoć u zbrinjavanju odnedavno sve većeg broja izbeglica koje stižu iz Makedonije u ovu opštinu.
Postavljena su dva šatora za privremeni smeštaj izbeglica koje uglavnom dolaze iz Sirije, Iraka  i Avganistana, a Crveni krst i organizacija Lekari bez granica, pružaju pomoć izbeglicama.
U proteklih sedam dana, opština Preševo ali i druge opštine na jugu Srbije primaju do 300 osoba dnevno koje imaju potrebu za hitnom humanitarnom pomoći a koje prelaze u Srbiju iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Među njima je puno žena i dece, kao i osoba koje usled iskustava tokom tranzita, sada imaju potrebu za medicinskom pomoći.

Policijski službenici i centri za socijalni rad na lokalnom nivou, kao i Crveni krst reagovali su pružajući humanitarnu i medicinsku pomoć iznemoglim izbeglicama u nevolji i obezbeđujući interventnu pomoć u hrani i neprehrambenim artiklima. Opština Preševo je uspostavila štab za vanredne situacije i postavila šatore za hitni smeštaj izbeglica.

Da bi dopunio njihove količine, UNHCR je takođe uputio pomoć u opštinu Preševo a koju je distribuirao Crveni krst.

(Kraj)iva