Vesti Online

Standard: Balkanska ruta zatvorena, migranti se vraćaju OPASNOM MEDITERANU

Nakon zatvaranja balkanske rute izbeglice iz Sirije i Avganistana mogle bi preći na rute preko severozapadne Afrike, gde već sada čeka stotine hiljada migranata na prelazak preko mora, ocenjuje bečki dnevnik „Standard“.

List ukazuje da procene o broju izbeglica koje bi tim putem krenule ka Evropi variraju od 200.000 do 800.000, ali da do preusmeravanje talasa izbeglica sa balkanske rute ka centralnom Mediteranu još nije došlo.

Međutim dolasci izbeglica u Italiju već nedeljama ponovo rastu, iako su još uvek na niskom nivou.(Blic)