Vesti Online

Srbija zarobljena u korupciji

Niš – Korupcija u Srbiji je sistemska, ali borba protiv nje nije. Ta borba ne samo da nema sistemsku podršku već se svakodnevno dovodi u pitanje čak i njen legitimitet. Protiv korupcije se ne bore institucije, civilni sektor i mediji već samo pojedinci u institucijama, civilnom sektoru i medijima. Zato je krajnje vreme da se pre svega takvim pojedincima obezbedi što snažniji okvir, podrška i zaštita, kaže Zoran Gavrilović, direktor programa „Društvo protiv korupcije“ Biroa za društvena istraživanja, koji je inicijator formiranja takvog organizacionog „okvira“, pod nazivom Koalicija za integritet.

Prema zamisli BIRODI-ja, Koalicija za integritet okupiće organizacije, pojedince i neformalne grupe, sa zadatkom da zajedničkim snagama unaprede borbu protiv korupcije na pojedinačnom, lokalnom i nacionalnom nivou. Koalicija će nastojati da pruži što efikasniju podršku uzbunjivačima i lokalnim antikorupcijskim forumima, koji postoje u više od deset gradova u Srbiji, te smanji pasivnost građana koji registruju korupciju, ali nisu spremni na konkretni angažman. Ona bi trebalo da doprinese i da se u oblasti borbe protiv korupcije unapredi zakonska regulativa, efikasnije primenjuju postojeći zakoni i poboljša rad institucija, ali na korist građana, a ne vlasti ili interesnih grupa.

– Srbija je zarobljena u korupciji, te je normalno da donosi nesprovodive zakone i ne jača institucije. Jako je teško verovati u borbu protiv korupcije koju organizuje takva država. Zato nam se i dešava da je Koordinaciono telo za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, na čelu sa premijerom, formirano suprotno Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji jasno propisuje da sprovođenje strategije i akcionog plana nadzire isključivo Agencija. I da se sada u nadziranje sprovođenja te strategije i plana “umeša” i Ministarstvo pravde. Pa da premijer, koji se zaklinje u borbu protiv korupcije, dve godine ne može da siđe do Saveta za borbu protiv korupcije, koji je u prizemlju zgrade Vlade, a Vlada godinu i po dana ne odgovara na zahtev Saveta za popunjavanje nedostajućih članova. Te da Odbor Agencije za borbu protiv korupcije već mesecima ne odlučuje povodom prvostepene preporuke direktorke Agencije o razrešenju ministra pravde Nikole Selakovića… – kaže Gavrilović.

Ovo su neki od razloga zbog kojih u BIRODI-ju veruju da borba protiv korupcije, pored ostalog, “mora da se decentralizuje”, odnosno pođe i stigne do svakog građanina. Lokalna antikorupcijska tela, u kojima moraju da „sede“ pojedinci od integriteta, treba da budu nadohvat ruke uzbunjivačima i drugim građanima. Takva tela treba da budu i saradnici Agencije i Saveta za borbu protiv korupcije, jer ovi organi nemaju dovoljno kapaciteta, a i daleko su od svih građana koji bi im se obratili. Zato je sasvim prirodno to što se u poslednje vreme u Agenciji razmišlja i o prenošenju dela njenih ovlašćenja na lokalna antikorupcijska tela, kažu u BIRODI-ju. (Danas)