Vesti Online

Projekat Beograd na vodi misterija?

Organizacija Transparentnost Srbija ocenila je danas da sve ukazuje kako nije dopušteno da se u javnosti pojavi ijedan dokument koji bi mogao da predstavlja dokaz o kršenju procedure prilikom izrade prostornog plana za projekat „Beograd na vodi“.

Projekat Beograd na vodi misterija?

Ta organizacija navodi da je dobila samo deo odgovora od Urbanističkog zavoda Beograda (UZB) kad je zatražila dokumente kako bi se razjasnile sumnje da se krši procedura planiranja, a da je u najnovijem odgovoru zavoda navedeno da „tražene informacije ne postoje“.

Naime, kako se navodi, direktor UZB Nebojša Stefanović izneo je u intervjuu „Politici“ u oktobru prošle godine mnoštvo podataka koji ukazuju na to da je u izradi detaljnog plana regulacije za područje Savskog amfiteatra polazna osnova bio plan za izgradnju „Beograda na vodi“, potencijalnog investitora „Eagle Hills“.

On je tad rekao i da su sa predstavnicima te firme vodeni „pregovori“ i da je bilo pritisaka kojima su domaći urbanisti odoleli.

Nakon što je Transparentnost Srbija je tražila dokumente kako bi se ti navodi koji ukazuju na kršenje procedure planiranja razjasnili, UZB je u zvaničnom odgovoru tvrdio da ne poseduje informacije o pregovorima sa potencijalnim investitorom, ni plan za izgradnju „Beograda na vodi“.

 

„To znači da direktor Zavoda nije govorio istinu u intervjuu, što je malo verovatno ili da se kriju dokumenti koji bi mogli da predstavljaju dokaz o kršenju procedure prilikom izrade prostornog plana“, navodi Transparentnost.

Ta organizacija je, s obzirom da nije dobila odgovore po kom pravnom osnovu, sa kakvim ovlašćenjima i na koji način je Urbanistički zavod vodio pregovore sa investitorom kao i na koji način je investitor vršio pritiske na Zavod, uložila žalbu Povereniku za informacije.

„Najnoviji odgovor, koji smo dobili 20. februara 2015, o nepostojanju traženih informacija ipak o nečemu rečito govori – da u javnosti ne sme da se pojavi nijedan dokument koji bi mogao da predstavlja dokaz o kršenju procedure prilikom izrade prostornog plana“, navodi se u saopštenju.

Naime, kako se dodaje, teško je poverovati da može biti istina i ono što je direktor UZB rekao u nedemantovanom intervjuu u „Politici“ i oficijelno obaveštenje da UZB „ne poseduje informacije“ o tome po kojem pravnom osnovu, sa kakvim ovlašćenjima i na koji način je Urbanistički zavod vodio pregovore sa investitorom, niti informacije na koji način je investitor vršio pritiske na Zavod, kako se može zakljuciti iz ranije objavljenog novinskog teksta. (press)