Double Blank Road Sign_thumb

Trgovački i drugi interesi

Možda je srpska strana zaista mislila da ne prodaje imovinu, već kupuje rusku političku podršku, što je još gori prigovor od onoga da je sklopljen štetan komercijalni posao. Ukoliko su se srpske vlasti zaista pre svega rukovodile političkim motivima i računale da iz toga neće slediti nikakva odgovornost jer bi to otuđilo upravo tu rusku naklonost, to je još ponajgore.

Praznik rada, Beograd 1. maj 1947_thumb

DA NAM ŽIVI RAD!

Etnička pripadnost je ljepilo koje ujedinjuje eksploatatore i eksploatirane, a radnici, seljaci, poštena inteligencija i sama ideja rada izbrisani su iz svakidašnjeg života, iz medija, iz imaginarija, iz paketa ideoloških vrijednosti, odasvuda, postavši nikome potrebno historijsko (komunističko) smeće.

Diletantsko pozorište predsednika vlade_thumb

Diletantsko pozorište predsednika vlade

Zašto je predsednik vlade lično morao da čita delove iz donedavno tajnih ugovora, kao da su svi ostali građani Srbije nepismeni, pa on mora da im čita naglas pred spavanje? Zašto je predsednik na kraju posebno pozvao novinare „Jelenu i Filipa“ da priđu, lično pogledaju ugovore i uvere se šta u njima stoji?

Waiting Cat_thumb

Velika recesija

Ovde imamo Dvejna, radnika u porodici sa dve plate, koji je držao korak ispred ofšoringa i automatizacije, radio četiri decenije i umro bez ikakve ušteđevine, sa neotplaćenim stambenim kreditom većim od vrednosti kuće i 6.000 dolara zaduženja na kreditnoj kartici.

Trojan Horse_thumb

Trojanski konj iz Moskve

Viktor Orban je najavio raskid sa liberalnom demokratijom i pokazao koju je stranu odabrao u novoj geopolitičkoj i ideološkoj borbi između Rusije i Zapada. Podržao je Putinov model vladavine i preuzeo vodeću ulogu u procesu političke regresije u istočnoj Evropi.