Vesti Online

Političari presuđuju pre suda

Političari i mediji krše pretpostavku nevinosti okrivljenih i utiču na nezavisnost
sudija jer se dešava da presuđuju i pre suđenja, upozorio je
danas predsednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije Dragoljub
Milojević, na regionalnoj konferenciji posvećenoj suđenju u
razumnom roku.

Međunarodni standardi govore o poštovanju pretpostavke nevinosti ne samo na suđenju nego i pre suđenja, a svedoci smo raznoraznih izjava relevantnih činilaca, kako političara, posebno medija, da presuđuju i pre nego što su suđenja počela, pre nego što imamo osumnjičenog, rekao je Milojević. To, kaže Milojević, povređuje pretpostavku nevinosti a posebno utiče i na nezavisnost sudstva. Ako imamo medijsku hajku vezanu za neki predmet, sudiji nije lako da sudi i da bude objektivan, nepristrasan, efikasan, jednom rečju pravičan, rekao je Milojević. Prema rečima Milojevića, uspostavljenje efikasnog sudskog sistema predstavlja centralni deo politike Srbije za pravosuđe, a toga nema ako sudstvo nije nezavisno, odgovorno, kvalitetno. Dobar pravosudni sistem mora da omogući ne samo pravo na žalbu već i da spreči da donošenje konačne odluke bude odloženo predugo, rekao je Milojević. Govoreći o važnosti vladavine prava za neko društvo, Milojević je rekao da povreda prava na pravično suđenje naročito dobija na značaju u krivičnim postupcima. Milojević podseća da krivično pravo brani temeljne principe neke države i predstavlja poslednju branu u zaštiti ljudskih prava i sloboda. Naime, kad vlast nekog optuži za krivično delo on se suočava sa čitavom mašinerijom države, rekao je Milojević. Prema njegovim rečima, način na koji se postupa sa osobom optuženom za krivično delo pokazuje u kojoj meri ta država poštuje individualna ljudska prava. Svakim suđenjem za krivična dela, kaže Milojević, proverava se opredeljenost države za poštovanje ljudskih prava. Ta provera je, dodaje, još stroža kada je optuženi politički zatvorenik, kada nadležna vlast sumnja da konkretna osoba predstavlja opasnost i pretnju onima koji su na vlasti. Međunarodna zajednica je ustanovila standarde za pravično suđenje čija je namena zaštita ljudi u svim fazama postupka, rekao je Milojević. Standardi ljudskih prava su, kaže, tako definisani da se mogu primeniti na sve pravne sisteme u svetu. Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao je da se može videti da krivični postupci dovode do diskriminacije i pre nego što je neko oglašen krivim. Prema rečima Đorđevića, ukoliko je danas neki građanin suočen sa otvaranjem istrage protiv njega on gubi pravo na život normalnog čoveka jer od tog trenutka on ne može da se zaposli. Nijedan poslodavac ga neće zaposliti jer ga ne interesuje pretpostavka nevinosti, kaže Đorđević i napominje da ta diskriminacija traje utoliko duže što postupak traje duže. Regionalna konferencija, koju je organizovala misija OEBS u Srbiji, posvećena je efikasnosti krivičnog postupka uz poštovanje prava optuženog. (kraj) lj/nt 12:55. (Danas)