Vesti Online

Oterani zbog partizanskih pesama

Podgorica – Više osoba pod policijskom pratnjom danas je udaljeno sa ceremonije obeležavanja 73. godišnjice Bitke na Kozari jer su pevali partizanske pesme.

Dražen Crnomat, aktivista iz Banjaluke, koji je bio jedan od onih koji su pjevali parizanske pjesme, rekao je za Portal Buka da su danas otišli na Kozaru da bi obeležili godišnjicu bitke na Kozari, pa su pevali partizanske pesme.

„Pevali smo Oj Kozaro, Po šumama i gorama, Mladen vodi partizne i posle te pesme policija nas je prekinula i razdvojila je grupu koja je pevala pjesme. Nakon razdavajanja policija nas je legitimisala“, kaže Crnomat i dodaje da su jednog njihovog druga izdvojili jer je imao kameru na kojoj je sve snimao.

„Njega je policija naterala da sve izbriše sa kamere“, kaže Crnomat.

Dodao je da se situacija sada stabilizovala.

Bitka na Kozari počela je u junu 1942. godine, kada je 11.000 Nemaca, zajedno sa oko 20.000 ustaša i domobrana, započelo ofanzivu na narod i borce Kozare i Potkozarja.

Protiv nadmoćnog neprijatelja, borilo se svega 3.000 partizana, iz Drugog krajiškog odreda. Goloruki narod spasavao se u zbegovima.

U noći 3. jula, neke partizanske jedinice probile su obruč, ali puno naroda i boraca nije uspelo da se provuče. Oni koji nisu pobijeni, odvedeni su u koncentracione logore, mahom u Jasenovac i Staru Gradišku.

Prema ustaškim i nemačkim dokumentima, u kozaračkoj ofanzivi je zarobljeno 68.000 ljudi.

Na mesti proboja obruča u jugozapadnom delu Kozare danas se nalazi spomenik nazvan „Patrija“.

Na Kozari je u borbi protiv fašizma stradalo više od 33.000 boraca i civila, od kojih 12.000 dece, što predstavlja jednu od najvećih golgota. Herojska borba naroda na ovim prostorima poznata je u svetu, prenose mediji u Crnoj Gori. (Danas)