Vesti Online

Orban sad može da izvede i vojsku

OPOZICIJA u Mađarskoj nije uspela da spreči prelivanje ovlašćenja iz parlamenta u ruke vlade kad je sprečavanje mogućeg terorističkog napada u pitanju. Poslanici mađarske skupštine usvojili su amandman po kome odluka o obimnijoj upotrebi armije i nadziranju stanovništva, prelaze direktno u ruke samo jednog čoveka – premijera Viktora Orbana.

Amandman je izglasan sa 153 glasa za i 13 protiv, dok je samo jedan poslanik – iz Mađarskog građanskog saveza, stranke premijera Orbana – bio uzdržan.

Prema ustavnom amandmanu, vlada će imati pravo da uvodi „stanje terorističke pretnje“, ukoliko smatra da postoji opasnost od napada. Precizira se da se takvo stanje uvodi na ograničeno vreme, od 15 dana. Dok ono traje, premijerov kabinet ima pravo da suspenduje postojeće zakone i preuzme dopunska ovlašćenja.

AMNESTI OSUĐUJEPRELIVANjE ingerencija s parlamenta na vladu u Budimpešti, Amnesti internešnel, ocenjuje kao „otvoren napad na ljudska prava“. Ova organizacija smatra da amandman daje vladi ogromnu moć, a da prethodno nije jasno definisano šta su to terorističke pretnje. To bi, dodaje se, moglo da dovede do novog političkog raslojavanja, ili demonstracija.

Ta dodatna ovlašćenja obuhvataju pojačano nadgledanje državnih objekata i upotrebu vojske unutar nacionalnih granica ukoliko policija i državne službe bezbednosti nisu u stanju da odgovore na terorističku pretnju. Do sada, ovo po mađarskim zakonima nije bilo dozvoljeno. Novine stupaju na snagu 1. jula.

Opozicija strahuje da će balans snaga na domaćoj političkoj sceni biti ozbiljno narušen. Stranke čiji su programi i politički angažman suprotstavljeni aktuelnom šefu vlade u Budimpeši, smatraju da bi Orban mogao da zloupotrebi nova ovlašćenja. Mađarski premijer već je izložen kritikama da je oslabio određene ustavne odredbe sa ciljem da učvrsti vlast.

Poslanik Socijalističke partije Jožef Tobijaš ocenjuje da iza ovog amandmana ne stoji ništa drugo do „vladina, odnosno, premijerova žeđ za moći“. Mađarski Savez za građanske slobode saopštio je da nema nikakvih opravdanja za dodeljivanje novih ovlašćenja vladi. (Novosti)