Vesti Online

Novo zaoštravanje odnosa između Ministarstva odbrane i oružara

Kragujevac – Sindikat Zastave oružja saopštio je da je sednica Nadzornog odbora te fabrike zakazana za danas, te de je predsednik oružarske sindikalne organizacije pozvan da prisustvuje raspravi o dvema od ukupno 14 tačaka dnevnog reda, dok će se o najznačajnijim temama za zaposlene raspravljati iza zatvorenih vrata.

– Novo zaoštravanje odnosa sa radnicima fabrike od strane predstavnika Ministarstva odbrane u Upravnom i Nadzornom odboru Zastave oružja dolazi u trenutku naraslih tenzija u preduzeću, usled sve brojnijih odluka koje se donose na štetu zaposlenih i bez konsultacija sa sindikalnom organizacijom, ističu u oružarskom Sindikatu.

Pojašnjavaju, pritom, da u Zastava oružju uvek ima 25 odsto društvenog kapitala koje su stvarale generacije zaposlenih. Predstavnici države i poslovodstva fabrike, tvrde, ne žele da shvate da donose odluke koje su u suprotnosti sa interesima svih vlasnika kapitala, među kojima su i manjinski akcionari, odnosno radnici. U prilog stavu o nepoštovanju interesa svih vlasnika kapitala u kragujevačkoj fabrici navode izveštaj Svetskog ekonomskog foruma, koji obuhvata 133 zemlje, i u kojem se Srbija u pogledu zaštite manjinskih akcionara nalazi na 128. mestu.

– Sindikat koji zastupa interese 1.800 radnika naše fabrike, od oko 2.200 oružara, odrediće strategiju delovanja koja treba da obezbedi informisanost radnika o radu i poslovanju preduzeća, od kojeg zavisi materijalni položaj zaposlenih, poručuju iz sindikalne organizacije Zastave oružje. Nezvanično se saznaje da nisu nemogući ni novi protesti kragujevačkih oružara, koji su sve nezadovoljniji trenutnom situacijom u firmi.

Podsetimo da je sednica Nadzornog odbora Zastave oružja zakazana na zahtev fabričkog Sindikata koji je, tom prilikom, ustvrdio da u radu i poslovanju preduzeća ima sve više problema i slabosti, uzrokovanim „načinom rukovođenja i donošenja poslovnih odluka u firmi. U Sindikatu tvrde i da sve lošija atmosfera u fabrici počinje da ugrožava realizaciju ugovora sa inostranim partnerima.

Kragujevačka fabrika, inače, gotovo kompletnu proizvodnju pešadijskog naoružanja, lovačko-sportskog i oružja za ličnu odbranu (pištolje i revolvere) izvozi u više desetina zemalja na svim kontinentima.

Fabrika nije poligon za stranačko zapošljavanje

Sindikat Zastave oružja je poslovodstvu i nadležnima poručio da fabrika nije poligon, odnosno mesto za zapošljavanje političkih kadrova. Tim pre što fabrika nije isto što i javna preduzeća, da bi bila „zatrpavana“ partijskim kadrovima neproizvodnih zanimanja, čime se dodatno opterećuje poslovanje preduzeća i izaziva nespokojstvo i nezadovoljstvo radnika – smatraju u Sindikatu Zastava oružja.  (Danas)