Vesti Online

NOVI MAKEDNOSI GRB Razjareni lav umesto Aleksandrovog sunca

Makedonsko-albanska koaliciona vlada premijera Nikole Gruevskog usvojila je predlog novog državnog grba Makedonije

Makedonsko-albanska koaliciona vlada premijera Nikole Gruevskog usvojila je predlog novog državnog grba Makedonije za čije je izglasavanje u Sobranju, promenom Ustava, obezbeđena dvotrećinska većina prema takozvanom Badenterovom pravilu uz saglasnost poslanika manjinskih zajednica.

Predlog rešenja novog državnog grba – razjareni crveni lav u zlatno-žutom štitu sa polukružnom krunom u gornjem delu – usvojen je na sednici vlade u Skoplju.

U obrazloženju se precizira da je „cilj da se istakne i prikaže suverenitet i integritet države“. Usvajanjem predloženog rešenja grba, „Makedonija će se svrstati u porodicu evropskih zemalja, kao zemlja sa evropskim težnjama, koje brinu o svojoj prošlosti, ali i o svojoj budćnosti, promovišući zajedništvo i vezujući se za simbol koji u sebi ne nosi nikakve podele ni po jednom osnovu, već naprotiv, stvara jedinstvo svih koji žive na ovim prostorima“.

Najavljena izmena državnog grba Makedonije je druga od njenog izdvajanja od bivše SFRJ. Prva korekcija „starog grba“ izvršena je 2009. kada je sa njega skinuta crvena petokraka.(Novosti)