Vesti Online

Nova strategija poljoprivrede

Beograd — Nova strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije biće predstavljena do kraja godine, najavio je državni sekretar Danilo Golubović.

Foto: Sxc
Foto: Sxc

On je rekao da će strategija sadržati mere potpuno usklađene sa agrarnom politikom EU.

On je, na sedmom Radnom sastanka ministara poljoprivrede i šefova delegacija na Kopaoniku, rekao da će te mere omogućiti poljoprivrednicima da budu pripremljeni za korišćenje sredstava iz fondova EU, za izradu programa, za edukaciju i prijavljivanje na konkurse.

Plan je, kako je rekao, da se posle prezentacije, sa farmerima i akademskim stručnjacima, razgovara o novoj strategiji kako bi se ona eventualno dopunila.

Na Kopaoniku se od 14. do 16. održava sastanak ministara poljoprivrede regiona, na kojem Srbija zvanično preuzeima predsedavanje Skupštinom Stalne radne grupe za ruralni razvoj jugoistočne Evrope – međunarodne organizacije institucija koje se bave kreiranjem i sprovođenjem agrarne, i politike ruralnog razvoja regiona.

,Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ozbiljno shvata i odgovornost i zadatke predsedavanja Skupštinom Stalne radne grupe“, rekao je Golubović, naglasivši da će se predano raditi na jačanju i produbljivanju regionalne saradnje i na unapređenju međusobnih odnosa.

Kako je rekao, Evropska unija i zemlje jugoistočne Evrope prolaze kroz proces strateškog planiranja i programiranja agrarne politike i politike ruralnog razvoja za naredni period.

„Ovaj proces je mnogo lakši i delotvorniji kad međusobno sarađujemo, razmenjujemo ideje, dobra iskustva ali i pouke iz eventualnih grešaka“, izjavio je Golubović.

Prema njegovim rečima, postojanje Stalne radne grupe je veoma bitno jer se tako mogu rešavati zajednički regionalni problemi, a zemlje jugoistočne Evrope mogu se međusobno pomagati u pripremama strategija i skriningu sa Evropskom unijom.

Ministar poljoprivrede Hrvatske Tihomir Jakovina je ocenio da se prilikom zasedanja Stalne radne grupe unapređuje sarađanja cele regije. „Mi smo prijateljska zemlja koja će svojim iskustvom u pregovorima, pripremi i ulaskom u EU, pomoći svim susedima“, rekao je Jakovina.

Zamenik generalnog direktora za poljoprivredu Evropske komisije Žoze Manuel Sosa Uva istakao je da je u globalnom smislu, Evropska komisija tu da pomogne ekonomskom razvoju zemalja Jugoistočne Evrope, ali i da je „svaka zemlja odgovorna za sebe“.

Tokom radnog sastanka danas će potpisivanjem biti obnovljena i drezdenska Deklaracija iz 2007. godine koja će novim stavovima i ciljevima poslužiti kao platforma za dalje jačanje evrointegracija i unapređenja saradnje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja Jugositočne Evrope.

Potpisnici će na taj način, težeći ka daljem jačanju regionalnih partnerstava, proces evrointegracija postaviti kao najvažniji cilj reforma poljoprivrednog sektora i ekonomskih transformacija ruralnih krajeva.

www.pregledvesti.com PREGLED VESTI