Vesti Online

Minimalna cena rada ostaje 121 dinar

Beograd – Vlada Srbije danas je donela odluku da visina minimalne cene rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2016. godine iznosi 121 dinar po radnom času.

Vlada je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu koji propisuje da, ukoliko Socijalno-ekonomski savet Srbije ne utvrdi minimalnu cenu rada u roku od 15 dana od dana početka pregovora, visinu minimalne zarade utvrđuje Vlada Srbije i to najkasnije 15. septembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu, saopšteno je posle sednice Vlade. (Danas)