ČEKAJUĆI stav Evropske komisije o izmenama Zakona o akcizama, Vlada je nedavno odložila njegovo usvajanje. U međuvremenu je smanjena akciza na gorivo kineskoj kompaniji CRBC, koja gradi auto-put od Smokovca do Mateševa, kao i podizvođačima iz Crne Gore i inostranstva, zahvaljujući odluci državnog parlamenta donetoj krajem prošle godine.

Njome je predviđeno da izvođač i podizvođači plate punu cenu goriva i da im se razlika naknadno vrati, ali novim predloženim izmenama bi odmah platili umanjenu. Nezvanično saznajemo da je Komisija za kontrolu državne pomoći ocenila da je takav predlog neusklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

Ministarstvo finansija je predlogom izmene člana 52 preciziralo da će visina akciza na gasna ulja, koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, koje uvozi i nabavlja izvođač radova za izgradnju auto-puta Bar – Boljare, iznositi 169 evra na 1.000 litara, dok je za ostale 350 evra na 1.000 litara!

Država je, u međuvremenu, uvela nove dažbine kojima treba da pokrije deo troškova od izgradnje auto-puta Bar – Boljare. Najavili su vladine mere još početkom godine ne bi li se u životu održale javne finansije pred početak posla veka. Planirano je da se od povećanih taksi na gorivo u budžet slije devet miliona evra. Međutim, nezadovoljstvo građana pojačala je nova taksa na gorivo od sedam centi po litru, koja je ovih dana stupila na snagu.

SVA DOKUMENTA – TAJNAU MANS podsećaju da su od generalnog sekretarijata Vlade tražili kompletnu prepisku koju je crnogorska izvršna vlast imala s kineskom Vladom povodom izgradnje auto-puta Bar – Boljare, kao i Vladin zaključak sa sednice održane 4. jula 2013. u vezi sa izborom partnera za izgradnju. – Od Ministarstva spoljnih poslova smo zatražili da se objave svi dopisi koji su preko tog Vladinog resora upućeni ambasadi Kine u Podgorici i ambasadi Crne Gore u Pekingu, Ministarstvu spoljnih poslova Kine u vezi sa realizacijom projekta izgradnje auto-puta, a na osnovu koje je dostavljena ponuda kompanije CCCC, ali su sve pomenute informacije proglašene tajnim. Upravo iz tog razloga smo predložili osnivanje posebnog skupštinskog tela koje bi kao primarni fokus rada moralo da ima povećanje transparentnosti raspolaganja državnim novcem, ali i praćenje zakonitog postupanja svih državnih institucija i ostalih kompanija uključenih u projekat izgradnje auto-puta Bar – Boljare.

Vlada je, u međuvremenu, izmenila uredbu o određivanju maloprodajne cene goriva, kojom je uvela novi namet za auto -put i reprezentativni sport. Tako je gorivo u Crnoj Gori skuplje nego u Srbiji i BiH, a istovetno kao u Hrvatskoj, članici EU, u kojoj je standard građana bolji u odnosu na crnogorski. Prema ugovoru za auto-put, cena 43,5 kilometara do Mateševa je 809,6 miliona evra, ali s obzirom na to da je kredit od 944 miliona uzet u dolarima, cena auto-puta će biti više od milijarde!

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), smatra da je preko potrebno formirati parlamentarni Odbor za praćenje i kontrolu realizacije izgradnje auto-puta Bar -Boljare, jer je, tvrde, netransparentnost projekta već na zabrinjavajućem nivou.

U MANS navode da su svi zahtevi koje su dosad podneli odbačeni sa obrazloženjem da je na dokumentaciju stavljena oznaka tajnosti i pristup podacima se ograničava u interesu bezbednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike Crne Gore.

– Nakon odabira kineskog partnera tražili smo akte koji sadrže informaciju o tome šta je bio osnov finansijske (prvorangirane) ponude kompanija CCCC i CRBC. Zatražili smo i objavljivanje liste s referencama svih potencijalnih podizvođača iz Crne Gore, koju je Ministarstvo saobraćaja dostavilo kineskom partneru u vezi sa gradnjom prve deonice auto-puta. Od istog ministarstva je zatražena i studija izvodljivosti i analiza o ekonomskoj opravdanosti njene izgradnje. Kada smo ih kasnije tražili, koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, na njih je stavljena oznaka tajnosti. Oznaka tajnosti je stavljena i na idejni i glavni projekat izgradnje, kao i na odluku o izboru pravnog konsultanta u vezi sa pripremama za početak izgradnje prve deonice auto-puta Bar – Boljare – naveli su iz ove NVO. (Novosti)