Čudna vest dolazi nam iz Kine gde je vrhovni sud te zemlje doneo zakon kojim se kineskinjama zabranjuje udaja za strance.

Ova zabrana ne važi za muškarce( ako se žene strankinjama), a zakon bi trebalo da stupi na snagu ledeće 2018. godine.

Kontroverzni zakon posledica je polne neravnoteže. Naime, decenije politike „jednog deteta“ dovele su do stanja prema kome je u populaciji odnos dečaka i devojčica jedan prema tri.

Zakon ima za cilj „postizanje harmonije“. Potrebno je osigurati dovoljan broj kineskih žena dostupnih za brak, pojašnjava jedan od sudija Vrhovnog suda.

Jedan od najkontroverznijih aspekata zakona jeste taj da se on ne odnosi na muškarce.

Pošto imamo manjak žena u Kini, moramo da budemo sigurni da Kinezi imaju što više mogućnosti da pronađu nevestu, objašnjavaju zakonodavci. (Novosti)