Vesti Online

I MUP Srbije će tražiti pasoše i vize

Hrvatska je obavestila Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije da članica Evropske unije, Slovenija od ponoći počinje da primenjuju novi režim ulaska u Šengensku zonu, kao i da neće primati migrante, bez validnih viza i pasoša, čime se praktično zatvara „balkanska ruta“.

– „Imajući u vidu novi režim koji je primenila članica Evropske unije, Srbija ne može dozvoliti da postane sabirni centar za izbeglice tako da će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na svojim južnim i istočnim granicama, prema Makedoniji i Bugarskoj“, navodi MUP u saopštenju.

– (Danas)