Vesti Online

http://www.publicpolicyinstitute.eu Beba Popović

Frojdove lekcije ili kako razumeti Evropsku uniju?Ištvan Kaić

Frojdove lekcije ili kako razumeti Evropsku uniju?Ego-psihologija, koja je ubrzo postala mainstream u psihologiji, tokom prošlog veka pokušala je Frojdov opis jedne ljudske težnje (gde bejaše Ono treba da bude Ja) da shvati kao celoviti credo ljudskog bića: da ego može i mora pobediti nagon, da čovek u životinji može i mora pobediti životinju u čoveku. Međutim, ova težnja u koju staje koncept pozitivne i pozitivističke svesti, pa i poznata široko-upotrebljavana…. DALJE  

10.06.2013.

Ikarovski san E.S.-a Zoran Janić

Ikarovski san E.S.-a  Tekst je bio prezentovan na književnom festivalu u Subotici, i posvećen je delu i liku Danila Kiša. DALJE  

15.05.2013.

ŠTA JE POGREŠNO U SRPSKOJ BALKANSKOJ ISTORIJI?Nikola Samardžić

ŠTA JE POGREŠNO U SRPSKOJ BALKANSKOJ ISTORIJI?Prošlost se ponekаd učini tаmnom, gotovo nesаznаtljivom. Njenа iskustvа se nаstoje prilаgoditi nаdolаzećem vremenu, аli je budućnost uporno neizvesnа, pre svegа usled nesposobnosti istorije dа u svome kretаnju proizvodi predvidljivu prаvilnost, zаkonitost. Pojedinа mišljenjа su istoriji neposredno odreklа bilo kаkvu ulogu u tom smislu. Usporeno odvijаnje, u vremenu, kulturа, mentаlitetа, i stаlnost podnebljа, ipаk otkrivа obrаsce ponаšаnjа, mišljenjа i osećаnjа. DALJE  

12.05.2013.

Stanje demokratije 20 godina kasnije: domaći i spoljni faktoriŽak Rupnik, Institut političkih nauka, Pariz, FR i Jan Zjelonka, Univerzitet Oksford, Oksford, UK

Stanje demokratije 20 godina kasnije: domaći i spoljni faktoriZemlje Istočno-centralne Evrope (ICE) koje su 1989. godine započele demokratsku tranziciju bile su proglašene konsolidovanim demokratijama kada su se 2004. pridružile Evropskoj Uniji (EU). Danas se većina novih demokratija suočava sa “zamorom od demokratije”, dok se neke čine ranjivim i sklonim autoritarnom prevratu. EU, smatrana garantom demokratskih promjena koje su se desile posle 1989, prolazi kroz do sada najveću ekonomsku, finansijsku i demokratsku krizu sa udruženim izazovima tehnokratije i populizma. Ovaj članak istražuje različite pristupe proučavanju demokratija u ICE, njihve specifične karakteristike i slabosti, i pokušava da pruži interpretaciju preuranjene krize demokratije u ICE u širem, transevropskom kontekstu. DALJE  

29.04.2013.

NESTABILNOST PSIHOLOGIJASvetislav Basara

NESTABILNOST PSIHOLOGIJANisu se tako zemlje Zapadnog Balkana čestito bile uklopile ni u magistralne tokove Druge tehnološke (tehničke) revolucije, a dominacija geopolitike je, maltene prekonoć, zamenjena supremacijom novog oblika organizovanja stvarnosti – hronopolitikom. Još krajem šezdesetih godina prošlog veka francuski teoretičari Žan Žak Servan Sajber i Pol Virilio u svojim su radovima ukazali na zametke onoga što će se kasnije nazvati novim svetskim poretkom ili – nešto kasnije (i mnogo tačnije) – globalizacijom. Ključna odlika nove strategije velikih sila bila je potpuni gubitak interesovanja za teritorijalna osvajanja pokretana potrebom za sirovinama i proširivanjem tržišta. Iako se uobičajilo reći da se iz istorije niko nikada ničemu nije naučio, rđava iskustva iz dva razorna svetska rata i – možda još značajniji faktor – nagli uspon informatičkih tehnologija, odigrale su presudnu ulogu u promeni načina percepcije realnosti… DALJE  

28.04.2013.

MEĐU (NE) ZAVISNOSTMarina Komad

MEĐU (NE) ZAVISNOST„I zaista, kada bismo bili samo nas dvoje u svetu, ja i Drugo, ne bi bilo problema. Ja bih u celini bio odgovoran za Drugo. Međutim u stvarnom svetu ima mnogo Drugih. Kada se pojave drugi, a svako od njih je izvan mene samog, nastaju problemi. Ko mi je najbliži? Ko je taj Drugi? Možda se nešto već desilo medju njima. Moramo pažljivo istraživati. Potrebno je pravosuđe. Potrebna je država. „ Emanuel Levinas DALJE  

27.04.2013.

KO ČUVA ČUVARE?Selena Tasić

KO ČUVA ČUVARE?Istorijski posmatrano, institucije sektora bezbednosti, kao glavne nosioce sile u društvu, karakterišu rigidnost i zatvorenost sistema, kompleksna procedura u sprovođenju reformi, zatvorenost prema javnosti i spora adaptacija na novonastale uslove koje zahtevaju društvena tranzicija i transformacija. Razlog tome se delimično može naći u fundamentalnoj i tradicionalnoj ulozi sektora bezbednosti koja ima za cilj da osigura nacionalnu bezbednost. DALJE  

27.04.2013.

IZAZOVI EU INTEGRACIJA CRNE GORESanja Babić

IZAZOVI EU INTEGRACIJA CRNE GORENavedeni tekst je kolaž prikupljenih podataka sa oficijelnih sajtova zemalja regiona ZB i šire. Članci koji su korišćeni prikazuju objektivno i realno stanje stvari na ZB u smislu pridruživanja EU. Cilj teksta je komparativna anlaliza situacije i nivoa do sada postignutog uspeha zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na evropski put Crne Gore. Koje su oblasni na koje treba obratiti pažnju, a koje su prilično napredovale tokom poslednjih godina su opšta mesta sa kojima javnost treba da bude dobro upoznata. DALJE