Vesti Online

APELACIONI SUD U BEOGRADU Uslovna kazna Daviniću

Apelacioni sud u Beogradu ponovo je izrekao uslovnu osudu nekadasnjem ministru odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslavu Daniviću što je 2005. godine Crnoj Gori poklonio vojni brod „barkasa“ vredan oko 3,6 miliona dinara i tako oštetio budžet državne zajednice.

Prvoslav Davinić

Prvoslav Davinić | Foto: Screenshot „Youtube“

Daviniću je, kako se navodi na sajtu Apelacionog suda, izrečena kazna zatvora u trajanju od osam meseci i istovremeno je određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko u roku od tri godine ne izvrši novo krivično delo.
Oštećena Republika Srbija je radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva upućena na parnicu.
Davinić ima pravo da uloži žalbu na tu presudu, pošto je doneta na pretresu pred Apelacionim sudom.
Isti sud je i ranije nakon pretresa Davubucga osudio na istu kaznu, ali je po žalbi ta odluka bila ukinuta i naložen je novi drugostepeni pretres.
Prvostepenim presudama Višeg suda u Beogradu Davinić je u tom slučaju u dva navrata već bio oslobodjen optužbi za zloupotrebu službenog položaja, a oštećena Republika Srbija je radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva bila upućivana na parnicu.
Apelacioni sud u novoj presudi navodi da je Davinić „oglašen krivim“, jer je 18. avgusta 2005. godine u Beogradu, iskorišćavanjem službenog ovlašćenja, naneo štetu Ministarstvu odbrane SCG, jer je odlučio da se Reginalnom centru za obuku ronilaca za podvodno razminiranje iz Bijele ustupi, bez naknade, plovno sredstvo Vojske SCG – barkasa hidrografska.
To plovno sredstvo je zatim 7. septembra 2005. godine predato Regionalnom centru iz Bijele, zajedno sa brojnim materijalnim sredstvima i pratećom opremom u vrednosti od oko 3.6 milina dinara.
U obrazloženju presude Apelacionog suda se, izmedju ostalog, navodi da je bivši ministar bio svestan da stavlja van snage prethodnu donetu odluku o prodaji predmetne barkase kao viška sredstava i time pricinjava štetu budžetu savezne države kome bi bila uplaćena sredstva od ostvarene prodaje.
„Tim pre što ga je pravna uprava Ministarstva odbrane Državne zajednice prethodno obavestila da se takva odluka ne može doneti, bez obzira što je Direkcija za imovinsko pravne poslove Ministarstva odbrane naknadno dala mišljenje da nema pravnih primedbi na nacrt ugovora, jer je okrivljeni odluku o ustupanju bez naknade predmetne barkase doneo pre nego što je dobio mišljenje Direkcije za imovinsko pravne poslove“, naveo je sud.
Davinić je tokom sudjenja negirao da je izvršio krivično delo, navodeći da je sve učinio u skladu sa sporazumom izmedju Ministarstva odbrane i crnogorskog centra.
On je već pravosnažno oslobodjen po tiri optužnice (afera Pancir, stanovi za Kobre, stan za jednog oficira), a u toku mu je sudjenje za u slučaju poznatom kao „satelit“.  (ALO)